Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – провідний науковий та навчальний заклад України з понад 200-річною історією свого існування. Другий за віком в сучасній Україні після Львівського, який в форматі класичного університету існує з 1784 року.

У рейтингу кафедри ЮНЕСКО “Топ-200 Україна” за результатами 2009 року Харківський національний університет посів третє місце серед усіх українських вищих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі наукометричної системи Scopus, Харківський національний університет є третім серед наукових і навчальних закладів України за кількістю статей, опублікованих у провідних міжнародних наукових виданнях.

Сьогодні Харківський національний університет має 20 факультетів:

 • біологічний,
 • фізико-технічний,
 • радіофізичний,
 • фізичний,
 • комп’ютерних наук,
 • філософський,
 • механіко-математичний,
 • геолого-географічний,
 • економічний,
 • іноземних мов,
 • історичний,
 • філологічний,
 • фундаментальної медицини,
 • хімічний,
 • соціологічний,
 • психології,
 • юридичний,
 • факультет підвищення кваліфікації,
 • фізико-енергетичний.

Останній був створений разом із Інститутом проблем машинобудування НАН України.

На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, у Центрі довузівської підготовки навчається близько 16 тис. студентів та слухачів, близько 500 аспірантів, працює до 1,5 тис. викладачів і наукових співробітників, серед яких понад 300 докторів наук, професорів та близько 800 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка фахівців у Харківському національному університеті здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.

Харківський національний університет є одним із найбільших наукових центрів України. У ньому представлені практично всі напрямки сучасної фундаментальної науки. До складу університету входять НДІ хімії, НДІ біології, НДІ астрономії, Фізико-інженерний інститут, Інститут високих технологій.

У складі Харківського національного університету працюють 3 науково-дослідні інститути (астрономії, біології, хімії), Центральна наукова бібліотека, до фондів якої входять понад 3,5 млн. книг, Ботанічний сад, Музей історії університету, Музей природи, Музей археології та етнографії.

Міжнародне співробітництво Харківського національного університету

Свідоцтвом широкого міжнародного визнання Харківського національного університету є те, що він був у числі ініціаторів підписання “Великої Хартії європейських університетів” (Болонья, 1988 р.), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь у діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 1500 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.


Контакти Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна

phone_iphone 057-705-12-47, 057-707-52-55, 057-705-02-41
room м. Харків, майдан Свободи, 4
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Середня освіта від 11520 грн від 6910 грн
Б Історія та археологія від 15260 грн від 6910 грн
Б Філософія від 15260 грн від 6910 грн
Б Культурологія від 15260 грн від 6910 грн
Б Філологія від 18990 грн від 6910 грн
Б Економіка від 11520 грн від 4830 грн
Б Політологія від 15260 грн від 6910 грн
Б Психологія від 23600 грн від 10760 грн
Б Соціологія від 15260 грн від 6910 грн
Б Журналістика від 18990 грн від 6910 грн
Б Облік і оподаткування від 11520 грн від 4830 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 11520 грн від 4830 грн
Б Менеджмент від 18000 грн від 4830 грн
Б Маркетинг від 11520 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 11520 грн
Б Право від 20750 грн від 10870 грн
Б Біологія від 18990 грн від 4830 грн
Б Екологія від 15260 грн від 6910 грн
Б Хімія від 11520 грн від 6910 грн
Б Науки про Землю від 15260 грн від 6910 грн
Б Фізика та астрономія від 11520 грн
Б Прикладна фізика та наноматеріали від 11520 грн
Б Географія від 15260 грн від 6910 грн
Б Математика від 11520 грн
Б Прикладна математика від 11520 грн
Б Комп'ютерні науки від 11520 грн від 4830 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 15260 грн від 4830 грн
Б Кібербезпека від 11520 грн
Б Теплоенергетика від 11520 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 15260 грн
Б Мікро- та наносистемна техніка від 11520 грн
Б Біотехнології та біоінженерія від 11520 грн від 4830 грн
Б Соціальна робота від 11520 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 18990 грн від 6910 грн
Б Туризм від 18990 грн від 6910 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 11520 грн від 4830 грн
Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 18990 грн
Б Міжнародні економічні відносини від 18990 грн від 6910 грн
Б Міжнародне право від 20750 грн від 10870 грн
М Середня освіта від 11950 грн від 11158 грн
М Історія та археологія від 11950 грн від 11158 грн
М Філософія від 16058 грн від 11158 грн
М Культурологія від 16058 грн від 11158 грн
М Філологія від 16058 грн від 11158 грн
М Економіка від 8422 грн від 5615 грн
М Політологія від 16058 грн
М Психологія від 19293 грн
М Соціологія від 16058 грн від 11158 грн
М Журналістика від 12543 грн від 7765 грн
М Облік і оподаткування від 8422 грн від 5615 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 8422 грн від 5615 грн
М Менеджмент від 12529 грн від 5615 грн
М Маркетинг від 15172 грн від 5615 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 12543 грн
М Право від 19293 грн від 12922 грн
М Біологія від 16058 грн від 11158 грн
М Екологія від 10179 грн від 9979 грн
М Хімія від 10400 грн
М Науки про Землю від 11950 грн від 11158 грн
М Фізика та астрономія від 10400 грн
М Прикладна фізика та наноматеріали від 10400 грн
М Географія від 11950 грн від 11158 грн
М Математика від 10400 грн
М Прикладна математика від 11158 грн
М Комп'ютерні науки від 10400 грн
М Комп’ютерна інженерія від 16058 грн
М Кібербезпека від 10765 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 16058 грн
М Мікро- та наносистемна техніка від 11158 грн
М Медицина від 19430 грн
М Готельно-ресторанна справа від 12629 грн
М Туризм від 12629 грн
М Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 19293 грн
М Міжнародні економічні відносини від 19293 грн
М Міжнародне право від 19293 грн від 12922 грн

Детальна інформація за 314 конкурсними пропозиціями