Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні – це класичний університет дослідного зразка, провідний сучасний науково-навчальний центр України. В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом постали нові відповідальні завдання. Майбутні фахівці мають відзначатися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомленням величезної відповідальності за справу та готовністю до сподвижницької праці.

Упоратися з такою місією може лише вищий навчальний заклад із тривалою історією здобутків та успіхів як у педагогічній, так і в науковій діяльності. 21 квітня 1994 р. Указом Президента України Л. М. Кравчука №176/94 університету було надано статус “національний”, а 25 листопада 1999 р. новим Указом Президента України Л. Д. Кучми №1496/99 автономний статус університету суттєво розширено. 5 травня 2008 р. видано Указ Президента України В. А. Ющенка №412/2008, яким передбачено перетворення університету на головний навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 29 липня 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України №795 університету було надано статус самоврядного (автономного) дослідного національного вищого навчального закладу, передбачено посилене фінансування програм перспективного розвитку університету.

Високий статус класичного університету дослідного зразка підтверджується численними науковими здобутками вчених – співробітників університету, досягнення яких відзначено, зокрема, Державними преміями України в галузі науки і техніки, преміями НАН України та галузевих національних академій наук, орденами “За заслуги”, “Святих Кирила та Мефодія”, почесними званнями “Заслужений працівник освіти України”, “Заслужений юрист України”, преміями Президента України для молодих вчених, преміями Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” і кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Підготовка та перепідготовка фахівців здійснюється за 47 напрямами та 84 спеціальностями. Опановують їх понад 25 тис. студентів. Вищу кваліфікацію в університеті здобувають понад 1600 аспірантів та більше 100 докторантів. В університеті щорічно відбувається понад 350 захистів докторських і кандидатських дисертацій. Навчальний процес забезпечують 184 кафедри. Науковий потенціал Київського університету сьогодні це більше 40 дійсних членів та член-кореспондентів Національних академій наук України, 515 докторів наук, 1845 кандидатів наук.

В університеті працює 15 факультетів (географічний, геологічний, економічний, історичний, кібернетики, механіко-математичний, підготовчий, соціології, радіофізичний, психології, фізичний, філософський, хімічний, юридичний, інформаційних технологій, 7 навчальних інститутів (Навчально-науковий центр “Інститут біології”, військовий, високих технологій, журналістики, міжнародних відносин, післядипломної освіти, філології), Центр українознавства, геологічний та зоологічний музеї, Музей історії університету, Міжфакультетський лінгвістичний музей, Інформаційно-обчислювальний центр, Астрономічна обсерваторія, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” та Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Загальний фонд останньої нині складає 3 459 752 примірники документів.

При університеті також працює підготовчий факультет. Він здійснює підготовку громадян України із загальноосвітніх дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, за програмами, складеними відповідно до вимог ЗНО, а також підготовку іноземних громадян до навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Щороку факультет може прийняти на навчання 1300 громадян України та 1000 іноземних громадян.

Для проживання студентів створено студентське містечко з комфортабельними гуртожитками, комп’ютерними клубами, спортивним комплексом, їдальнями, кафе, танцювальними залами. Для оздоровлення університет утримує санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивні комплекси в Криму, на узбережжі Чорного моря та на Київщині, на березі річки Дніпро.

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка налагоджено тісні міжнародні зв’язки з провідними навчальними та науково-дослідними установами з усього світу. Сьогодні університет має 160 партнерських угод з 145 вищими навчальними закладами і з 15 міжнародними організаціями і фондами в 51 країні світу. Крім того, існує більше 60 угод (меморандумів) про співпрацю між факультетами університету і зарубіжними навчальними закладами або їхніми підрозділами. Для проведення наукової роботи, участі в конференціях, читання лекцій, університет щорічно відвідують понад 100 зарубіжних вчених та викладачів із більше ніж 20 країн світу.

В університеті постійно працює близько 25 викладачів із понад 15 держав. Щороку в зарубіжні відрядження до 52-58 країн від’їжджають більше 900 викладачів, науковців, студентів. Дві третини відряджених виїжджали за кордон з науковою метою (участь у конференціях, стажування, проведення досліджень). Активній участі студентів та аспірантів у міжнародних заходах найвищого рівня сприяє і поглиблене вивчення іноземних мов практично на всіх факультетах, а також викладання частини фахових та спеціалізованих дисциплін англійською мовою. Зокрема, в рамках роботи франко-українського міжнародного науково-дослідного об’єднання з хімії (МНДО – укр., GRDI “Groupment Franco-Ukrainian en Chimie Moleculaire” – франц.) студенти хімічного факультету отримують магістерські дипломи паралельно в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) та в Університеті Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція), вступають до аспірантури, де ведуться спільні розробки в лабораторіях, стають стипендіатами обох університетів, Посольства Франції в Україні. Успішний захист дисертаційного дослідження дає змогу таким молодим вченим отримати два відповідні дипломи французького й українського зразків (узгоджено з ВАК України).

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та науковими закладами, а також міжурядових угод України та деяких зарубіжних країн університет щороку приймає для часткового навчання від 100 до 170 іноземних студентів, що представляють 46 університетів із 22 країн світу. На контрактній основі повний курс навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з отриманням дипломів про вищу освіту проходять іноземні громадяни, які індивідуально подають документи на зарахування до складу студентів. З метою збільшення кількості іноземних студентів Вчена рада університету з 2010/2011 н. р. відкрила прийом іноземних громадян для навчання російською мовою.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка посідає першу сходинку серед 50-ти кращих українських університетів згідно з рейтингом 2011 року поміж кращих роботодавців України.

Наші двері відчинені для всіх, хто прагне, не шкодуючи сил, працювати для добробуту та процвітання України!

 


Контакти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

phone_iphone 044-239-32-20, 044-289-86-91, 044-234-89-04
room м. Київ, вул. Володимирська, 60
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього20
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього40
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв60
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг60
Зараховано на бюджет всього20
Зараховано на контракт всього40

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Середня освіта від 29850 грн
Б Аудіовізуальне мистецтво та виробництво від 46200 грн
Б Музеєзнавство, пам’яткознавство від 29850 грн
Б Інформаційна, бібліотечна та архівна справа від 29850 грн
Б Релігієзнавство від 29850 грн
Б Історія та археологія від 29850 грн від 21500 грн
Б Філософія від 29850 грн від 21500 грн
Б Культурологія від 29850 грн
Б Філологія від 30300 грн
Б Економіка від 30300 грн від 33900 грн
Б Політологія від 30300 грн від 21500 грн
Б Психологія від 33900 грн від 23900 грн
Б Соціологія від 29850 грн
Б Журналістика від 46200 грн від 33500 грн
Б Облік і оподаткування від 30300 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 33900 грн від 23900 грн
Б Менеджмент від 33900 грн
Б Маркетинг від 35820 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 33900 грн
Б Право від 53300 грн від 33500 грн
Б Біологія від 29850 грн
Б Екологія від 29850 грн
Б Хімія від 29850 грн
Б Науки про Землю від 29850 грн
Б Фізика та астрономія від 29850 грн
Б Прикладна фізика та наноматеріали від 29850 грн
Б Географія від 29850 грн
Б Математика від 29850 грн від 21500 грн
Б Статистика від 29850 грн
Б Прикладна математика від 39800 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 29850 грн
Б Комп'ютерні науки від 35820 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 38200 грн
Б Системний аналіз від 35820 грн
Б Кібербезпека від 29850 грн
Б Інформаційні системи та технології від 39800 грн
Б Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 29850 грн
Б Біотехнології та біоінженерія від 29850 грн
Б Електроніка від 29850 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 29850 грн
Б Геодезія та землеустрій від 29850 грн
Б Садово-паркове господарство від 29850 грн
Б Технології медичної діагностики та лікування від 29850 грн
Б Соціальна робота від 29850 грн від 21500 грн
Б Туризм від 35820 грн від 21500 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 32800 грн від 21500 грн
Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 55200 грн
Б Міжнародні економічні відносини від 55200 грн
Б Міжнародне право від 53300 грн
М Освітні, педагогічні науки від 33900 грн від 23900 грн
М Середня освіта від 33900 грн від 23900 грн
М Музеєзнавство, пам’яткознавство від 33900 грн від 23900 грн
М Релігієзнавство від 33900 грн від 25100 грн
М Історія та археологія від 33900 грн від 23900 грн
М Філософія від 33900 грн від 23900 грн
М Культурологія від 33900 грн
М Філологія від 33900 грн від 23900 грн
М Економіка від 35100 грн від 23900 грн
М Політологія від 40950 грн
М Психологія від 45500 грн
М Соціологія від 37000 грн
М Журналістика від 50950 грн від 35900 грн
М Облік і оподаткування від 33900 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 35820 грн від 23900 грн
М Менеджмент від 33900 грн від 23900 грн
М Маркетинг від 39400 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 35820 грн від 23900 грн
М Право від 57300 грн від 30700 грн
М Біологія від 33900 грн від 23900 грн
М Екологія від 33900 грн
М Хімія від 33900 грн
М Науки про Землю від 33900 грн
М Фізика та астрономія від 22900 грн
М Прикладна фізика та наноматеріали від 33900 грн
М Географія від 33900 грн від 23900 грн
М Математика від 33900 грн від 23900 грн
М Статистика від 33900 грн
М Прикладна математика від 35820 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 39800 грн
М Комп'ютерні науки від 35820 грн
М Комп’ютерна інженерія від 38200 грн
М Системний аналіз від 35820 грн
М Кібербезпека від 39800 грн
М Інформаційні системи та технології від 39800 грн
М Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 33900 грн
М Біотехнології та біоінженерія від 33900 грн
М Телекомунікації та радіотехніка від 33900 грн
М Геодезія та землеустрій від 35100 грн від 23900 грн
М Садово-паркове господарство від 33900 грн
М Медицина від 33900 грн
М Технології медичної діагностики та лікування від 33900 грн
М Соціальна робота від 33900 грн
М Туризм від 38200 грн від 23900 грн
М Публічне управління та адміністрування від 23900 грн
М Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 57300 грн
М Міжнародні економічні відносини від 57300 грн
М Міжнародне право від 57300 грн
Ф Економіка від 11300 грн
Ф Журналістика від 11300 грн
Ф Облік і оподаткування від 11300 грн від 6500 грн
Ф Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 11500 грн
Ф Екологія від 11000 грн
Ф Науки про Землю від 11000 грн від 6600 грн
Ф Інженерія програмного забезпечення від 12200 грн
Ф Галузеве машинобудування від 11000 грн
Ф Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 11300 грн від 6500 грн
Ф Мікро- та наносистемна техніка від 11300 грн
Ф Електроніка від 11300 грн
Ф Гірництво від 11000 грн від 6600 грн
Ф Автомобільний транспорт від 11000 грн від 6600 грн

Детальна інформація за 371 конкурсною пропозицією