Луганський державний медичний університет

Луганський державний медичний університет (ЛДМУ) атестований за вищим (IV) рівнем акредитації.

Навчальний процес у Луганському державному медичному університеті забезпечують 543 викладача, з них – 83 доктори наук i 329 кандидатів наук.

Луганський державний медичний університет займається в основному двома провідними науковими проблемами: науковою розробкою і впровадженням медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах та медичними аспектами екології в умовах промислового регіону Донбасу. Робота над першою проблемою стала основою теорії і практики медицини катастроф України.

Підготовці кадрів в Луганському державному медичному університеті приділяється особлива увага. Щорічно захищається по 4-6 докторських і 15-20 кандидатських дисертацій. В університеті функціонує дві Спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій. Університет друкує 7 наукових журналів та збірників, які включені до переліку видань, затверджених ВАКом України.

Прийом до Луганського державного медичного університету здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціалістів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту або молодшого спеціаліста.

Підготовчий курс довузівської підготовки

Програма курсу спрямована на адаптацію учнів, що мають середню освіту до навчання у вищому медичному навчальному закладі. Тривалість навчання – один академічний рік. Основні викладаються предмети: російська (українська) мова, біологія, фізика, хімія. Особливу увагу приділяється іноземним учням з недостатнім володінням мовою навчання в університетах України.

Курс підготовки медичних сестер з вищою медичною освітою

Тривалість навчання складає три академічні року. На першому і другому році студенти вивчають фундаментальні медико-біологічні дисципліни, а потім клінічні дисципліни і догляд за хворими в різних умовах. Практичне навчання поєднується з теоретичним і проходить як на кафедрах Університету, так і в лікувальних установах. Випускники отримують диплом бакалавра. Їх кваліфікація дозволяє працювати в якості медичних сестер різного профілю та займати адміністративні посади.

Курс підготовки лікаря-лікарського порадника

Програма розрахована на шість академічних років. Студенти опановують фундаментальними дисциплінами медико-біологічного профілю, а також різноманітними клінічними дисциплінами. При успішному завершенні курсу випускникам видається диплом лікаря-лікарського порадника. Дана програма готує студентів для лікувальної роботи, подальшого навчання дослідних робіт.

Курс підготовки лікаря-педіатра

Курс становить шість академічних років. Програми фундаментальних дисциплін курсу близькі до програм курсу підготовки лікаря-лікарського порадника, проте, в них більше уваги приділяється особливостям життєдіяльності дитячого організму. З безлічі клінічних дисциплін більш детально вивчаються педіатрія, хірургія дитячого віку. Особи, що успішно завершили навчання на даному курсі, отримують диплом лікаря-педіатра і можуть займатися лікувальною роботою, продовжувати своє навчання і здійснювати науково-дослідницьку роботу.

Курс підготовки лікаря-стоматолога

Програма розрахована на п’ять академічних років. Студенти освоюють фундаментальні дисципліни медико-біологічного профілю, а також різноманітні клінічні дисципліни, які необхідні стоматолога. При успішному завершенні курсу випускникам видається диплом лікаря-стоматолога. Дана програма передбачає можливість подальшого післядипломного навчання.

Курс підготовки фармацевта

Програма розрахована на п’ять академічних років і дає можливість отримати вищу медичну освіту за спеціальністю фармація. Студенти опановують фундаментальними медико-біологічними знаннями, поглиблено вивчають різноманітні дисципліни за своїм фахом і деякі клінічні дисципліни. При успішному завершенні курсу випускникам видається диплом провізора. Дана програма готує студентів для роботи у фармації, а також виконання науково-дослідних робіт.

 

Міжнародні зв’язки Луганського державного медичного університету

 

Луганський державний медичний університет веде об’єднані дослідження й має партнерські стосунки з багатьма науковими установами в усьому світі, з такими як Кембриджський університет, Медичний центр Кардиффа (Велика Британія), Польська медична академія, клініки невідкладної медицини в Німеччині, Бельгії, Австрії та Ізраїлю, Медичний центр у Сент-Етьєні (Франція), Нью-Йоркський медичний центр, українські медичні товариства в Канаді та Австрії.

 

Матеріально-технічна база Луганського державного медичного університету

 

Університет має сучасну матеріальну базу. Це розвинене студентське містечко, п’ять навчальних корпусів, широка мережа клінічних баз лікувальних закладів, аптека-студія, бібліотека з фондом, що перевищує п’ятсот тисяч екземплярів й електронним зв’язком з мережею Інтернет. У навчальному процесі використовуються близько 300 комп’ютерів.


Контакти Луганського державного медичного університету

phone_iphone 064-536-17-32
room м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
М Стоматологія від 25000 грн
М Медицина від 23000 грн
М Фармація, промислова фармація від 15000 грн
М Педіатрія від 18000 грн
Детальна інформація за 4 конкурсним пропозиціям