Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. На 20 факультетах його базового закладу університету (м. Київ), у Південному філіалі НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет” і в 12 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 39 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Забезпечення навчального процесу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Навчальний процес і наукові дослідження Національного університету біоресурсів і природокористування України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі – 350 – професорів і докторів наук, понад 1380 – доцентів і кандидатів наук.

Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 “Питання Національного аграрного університету” Університет є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом.

Підрозділи Національного університету біоресурсів і природокористування України:
 • Навчально-наукові інститути:
 • Ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва
 • Земельних ресурсів та правознавства
 • Природничо-гуманітарний
 • Лісового і садово-паркового господарства
 • Тваринництва та водних біоресурсів
 • Післядипломної освіти
 • Рослинництва та ґрунтознавства
 • Технічний
 • Охорони природи і біотехнологій
 • Бізнесу
 • Енергетики і автоматики
 • Якості біоресурсів та безпеки життя
 • Інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки
 • Регіональні навчальні заклади (13)

Науково-дослідні інститути

 • НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва
 • НДІ екобіотехнологій та біоенергетики
 • НДІ лісівництва та декоративного садівництва
 • НДІ техніки і технологій
 • НДІ природничих і гуманітарних наук
 • НДІ здоров’я тварин
 • НДІ технологій та якості продукції тваринництва і рибництва
 • НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва
 • НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин
 • Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції
 • Науково-дослідний інститут електроенергетичних систем

Інші підрозділи

 • Кафедра фізичного виховання
 • Служба проректора з навчально-виробничої діяльності
 • Військова кафедра
 • Відділ інженерно-технічного забезпечення
 • КВП “Конференц-сервіс”
 • Наукова бібліотека
 • Південний філіал
 • Кримський агротехнологічний університет

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр” на денній, заочній, заочній з елементами дистанційного навчання та екстернатній формах навчання.


Контакти Національного університету біоресурсів і природокористування України

phone_iphone 044-527-82-42, 044-261-34-50
room м. Київ, вул. Героїв оборони, 15
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Професійна освіта від 17440 грн
Б Філологія від 23570 грн від 13520 грн
Б Економіка від 22500 грн від 13520 грн
Б Психологія від 22990 грн
Б Журналістика від 22900 грн
Б Облік і оподаткування від 22500 грн від 13520 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 22500 грн від 13520 грн
Б Менеджмент від 22500 грн від 13520 грн
Б Маркетинг від 22500 грн від 13520 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 22500 грн від 13520 грн
Б Право від 25140 грн
Б Екологія від 20570 грн від 12270 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 22500 грн
Б Комп'ютерні науки від 22500 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 22500 грн
Б Кібербезпека від 22500 грн
Б Галузеве машинобудування від 18690 грн від 10590 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 19690 грн від 10590 грн
Б Теплоенергетика від 19690 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 19690 грн
Б Біотехнології та біоінженерія від 22820 грн
Б Харчові технології від 19690 грн від 10590 грн
Б Деревообробні та меблеві технології від 19690 грн від 12270 грн
Б Будівництво та цивільна інженерія від 19690 грн від 10590 грн
Б Геодезія та землеустрій від 21440 грн від 11840 грн
Б Агрономія від 21570 грн від 13270 грн
Б Захист і карантин рослин від 21570 грн від 13270 грн
Б Садівництво та виноградарство від 20570 грн від 12270 грн
Б Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 19690 грн
Б Лісове господарство від 19690 грн від 12270 грн
Б Садово-паркове господарство від 20690 грн від 12270 грн
Б Водні біоресурси та аквакультура від 19690 грн
Б Агроінженерія від 19690 грн від 10590 грн
Б Соціальна робота від 17440 грн від 11000 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 18800 грн
Б Туризм від 20800 грн
Б Транспортні технології від 19690 грн від 10590 грн
Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 24540 грн
М Освітні, педагогічні науки від 20610 грн від 13250 грн
М Філологія від 25820 грн від 15480 грн
М Економіка від 25310 грн від 14830 грн
М Психологія від 25820 грн
М Облік і оподаткування від 25310 грн від 14830 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 25310 грн від 14830 грн
М Менеджмент від 20610 грн від 14830 грн
М Маркетинг від 25310 грн від 14830 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 25310 грн від 14830 грн
М Право від 26930 грн
М Екологія від 23060 грн від 14080 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 25310 грн
М Комп'ютерні науки від 25310 грн
М Комп’ютерна інженерія від 25310 грн
М Галузеве машинобудування від 20690 грн від 13150 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 21690 грн від 13150 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 21690 грн від 13150 грн
М Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 22690 грн від 12340 грн
М Біотехнології та біоінженерія від 24320 грн від 15330 грн
М Харчові технології від 22690 грн від 12340 грн
М Деревообробні та меблеві технології від 21690 грн від 14080 грн
М Будівництво та цивільна інженерія від 21690 грн від 13150 грн
М Геодезія та землеустрій від 23590 грн від 14710 грн
М Агрономія від 23060 грн від 14080 грн
М Захист і карантин рослин від 23060 грн від 14080 грн
М Садівництво та виноградарство від 23060 грн від 14080 грн
М Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 23320 грн від 14080 грн
М Лісове господарство від 21690 грн від 14080 грн
М Садово-паркове господарство від 21690 грн від 14080 грн
М Водні біоресурси та аквакультура від 23320 грн від 14080 грн
М Агроінженерія від 21690 грн від 13150 грн
М Ветеринарна медицина від 25240 грн
М Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза від 25240 грн
М Соціальна робота від 19610 грн від 13250 грн
М Автомобільний транспорт від 21690 грн
М Транспортні технології від 21690 грн

Детальна інформація за 237 конкурсними пропозиціями