Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя) — вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований у 1960 році. Навчальний заклад забезпечує підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук для регіону, що охоплює, окрім Тернопільської, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку та Рівненську області.


Контакти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

phone_iphone 035-252-41-81, 035-225-49-83
room м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Економіка від 13732 грн
Б Психологія від 16324 грн
Б Облік і оподаткування від 16324 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 16324 грн
Б Менеджмент від 16324 грн
Б Маркетинг від 16324 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 16324 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 19140 грн
Б Комп'ютерні науки від 19140 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 19140 грн
Б Кібербезпека від 19140 грн
Б Інформаційні системи та технології від 18357 грн
Б Прикладна механіка від 14740 грн
Б Галузеве машинобудування від 14740 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 14740 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 15400 грн
Б Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 14740 грн
Б Мікро- та наносистемна техніка від 14740 грн
Б Біомедична інженерія від 15105 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 14740 грн
Б Харчові технології від 14740 грн
Б Будівництво та цивільна інженерія від 18117 грн
Б Агроінженерія від 13732 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 16324 грн
Б Автомобільний транспорт від 18117 грн
Б Транспортні технології від 18117 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 16324 грн
М Економіка від 15105 грн
М Психологія від 17490 грн
М Облік і оподаткування від 17490 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 17490 грн
М Менеджмент від 17490 грн
М Маркетинг від 17490 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 17490 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 19565 грн
М Комп'ютерні науки від 19565 грн
М Комп’ютерна інженерія від 19565 грн
М Системний аналіз від 19565 грн
М Кібербезпека від 19565 грн
М Інформаційні системи та технології від 19565 грн
М Прикладна механіка від 16086 грн
М Галузеве машинобудування від 16086 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 15105 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 16500 грн
М Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 15840 грн
М Мікро- та наносистемна техніка від 15840 грн
М Біомедична інженерія від 16478 грн
М Телекомунікації та радіотехніка від 15840 грн
М Харчові технології від 17301 грн
М Будівництво та цивільна інженерія від 19565 грн
М Готельно-ресторанна справа від 17490 грн
М Автомобільний транспорт від 19565 грн
М Транспортні технології від 19565 грн
М Публічне управління та адміністрування від 17490 грн від 13119 грн

Детальна інформація за 82 конкурсним пропозиціям