Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет (повна назва — Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет») — український державний вищий навчальний заклад у місті Ужгороді. Був заснований 18 жовтня 1945 року. Є одним з класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (ліцензія Міністерства освіти України серії АГ № 582508). Член УАБО.

Гордість Ужгородського національного університету – могутній кадровий потенціал:

 • 158 докторів наук, професорів,
 • 767 кандидатів наук та доцентів,
 • 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки,
 • 40 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини,
 • 4 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

В складі Ужгородського національного університету 21 факультет:

 • Біологічний факультет,
 • Географічний факультет,
 • Гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання,
 • Економічний факультет,
 • Інженерно-технічний факультет,
 • Історичний факультет,
 • Математичний факультет,
 • Медичний факультет,
 • Стоматологічний факультет,
 • Факультет інформаційних технологій,
 • Факультет здоров’я людини,
 • Факультет іноземної філології,
 • Факультет міжнародних відносин,
 • Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу,
 • Факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки,
 • Факультет суспільних наук,
 • Факультет туризму та міжнародних комунікацій,
 • Фізичний факультет,
 • Філологічний факультет,
 • Хімічний факультет,
 • Юридичний факультет,

та Природничо-гуманітарний коледж

Кількість студентів складає близько 13 тисяч, у тому числі за денною формою навчається 9,4 тисячі. Форма навчання: денна та заочна. Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, спеціаліст, освітніми ступенями: бакалавр (спеціаліст медичного та фармацевтичного спрямувань), магістр та доктор філософії. Здійснюється післядипломна підготовка спеціалістів медичного та фармацевтичного спрямувань (інтернатура, ординатура), довузівська підготовка вступників, у тому числі іноземних громадян, підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями), військова підготовка за програмою офіцерів запасу. Терміни навчання: від 2 до 6 років. Форма фінансування: за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок юридичних і фізичних осіб.


Контакти Ужгородського національного університету

phone_iphone 031-223-31-38, 031-223-42-02
room м. Ужгород, вул. Підгірна, 46
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет161.79
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет9.78
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт142.05
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.72
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет107.67
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет2.00
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього522
ПЗСО: Зараховано на контракт всього1127
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення1128
ПЗСО: Всього прийнято заяв7656
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)3.14
ПЗСО: Ліцензійний обсяг5025
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць3376
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)9.96
ПЗСО: Зараховано іноземців на контракт8
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього36
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього264
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв420
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг894
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць594
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього25
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв32
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг82
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць57
Зараховано на бюджет всього558
Зараховано на контракт всього1424

ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет174.91
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет10.45
ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт161.16
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт9.80
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет151.67
ПЗСО: Мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет7.60
ПЗСО: Зараховано на бюджет104
ПЗСО: Зараховано на контракт104
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення228
ПЗСО: Всього прийнято заяв1043
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв по вишу (від 1 до 9)3.12
ПЗСО: Ліцензійний обсяг600
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць392
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)6.19
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього61
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв63
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг100
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць39
БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет548
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт714
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв2333
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг3112
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1850
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього82
МАГІСТР: Всього прийнято заяв88
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг82
Зараховано на бюджет всього652
Зараховано на контракт всього961

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Початкова освіта від 11500 грн від 8000 грн
Б Середня освіта від 9500 грн від 7000 грн
Б Спеціальна освіта від 10000 грн від 7000 грн
Б Фізична культура і спорт від 16000 грн від 11500 грн
Б Історія та археологія від 11500 грн від 8000 грн
Б Філософія від 11500 грн від 8000 грн
Б Культурологія від 11500 грн від 8000 грн
Б Філологія від 9500 грн від 8500 грн
Б Економіка від 13000 грн від 10000 грн
Б Політологія від 12400 грн від 8000 грн
Б Психологія від 14500 грн від 9500 грн
Б Соціологія від 12400 грн від 8000 грн
Б Журналістика від 12000 грн від 8500 грн
Б Облік і оподаткування від 13000 грн від 10000 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 13000 грн від 10000 грн
Б Менеджмент від 13000 грн від 10000 грн
Б Маркетинг від 13000 грн від 10000 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 13000 грн від 10000 грн
Б Право від 20000 грн від 13500 грн
Б Біологія від 11500 грн від 9000 грн
Б Екологія від 10000 грн
Б Хімія від 10000 грн
Б Фізика та астрономія від 10000 грн
Б Прикладна фізика та наноматеріали від 10000 грн
Б Географія від 11500 грн від 8000 грн
Б Математика від 10000 грн від 7000 грн
Б Прикладна математика від 10000 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 11000 грн від 9000 грн
Б Комп'ютерні науки від 11000 грн від 9000 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 10000 грн
Б Системний аналіз від 10000 грн
Б Кібербезпека від 10000 грн
Б Інформаційні системи та технології від 11000 грн від 9000 грн
Б Прикладна механіка від 10000 грн від 8000 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 10000 грн від 8000 грн
Б Мікро- та наносистемна техніка від 10000 грн
Б Біомедична інженерія від 10000 грн
Б Електроніка від 10000 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 10000 грн
Б Будівництво та цивільна інженерія від 10000 грн від 8000 грн
Б Геодезія та землеустрій від 11000 грн від 8000 грн
Б Садівництво та виноградарство від 9500 грн від 6500 грн
Б Лісове господарство від 10000 грн від 7000 грн
Б Медсестринство від 6500 грн від 6500 грн
Б Фізична терапія, ерготерапія від 16500 грн
Б Соціальна робота від 12400 грн від 8000 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 14500 грн від 11500 грн
Б Туризм від 15500 грн від 11500 грн
Б Правоохоронна діяльність від 12000 грн від 10000 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 12400 грн від 8000 грн
Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 15500 грн від 12000 грн
Б Міжнародні економічні відносини від 15500 грн від 12000 грн
Б Міжнародне право від 15000 грн від 11500 грн
М Освітні, педагогічні науки від 12000 грн від 11000 грн
М Початкова освіта від 12000 грн від 11000 грн
М Середня освіта від 12000 грн від 9500 грн
М Фізична культура і спорт від 20000 грн від 15500 грн
М Історія та археологія від 14000 грн від 10500 грн
М Філософія від 15000 грн від 11000 грн
М Філологія від 12000 грн від 11000 грн
М Економіка від 16000 грн від 13500 грн
М Політологія від 15000 грн від 11000 грн
М Психологія від 18000 грн від 12500 грн
М Соціологія від 15000 грн від 11000 грн
М Журналістика від 14000 грн від 11000 грн
М Облік і оподаткування від 16000 грн від 13500 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 16000 грн від 13500 грн
М Менеджмент від 14000 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 16000 грн від 13500 грн
М Право від 24000 грн від 18000 грн
М Біологія від 14000 грн від 11500 грн
М Екологія від 12000 грн
М Хімія від 12000 грн
М Фізика та астрономія від 12000 грн
М Прикладна фізика та наноматеріали від 12000 грн
М Математика від 12000 грн від 9500 грн
М Прикладна математика від 12000 грн від 9500 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 13500 грн від 11500 грн
М Комп'ютерні науки від 13500 грн від 11500 грн
М Комп’ютерна інженерія від 12000 грн
М Кібербезпека від 12000 грн
М Прикладна механіка від 12000 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 12000 грн від 10500 грн
М Мікро- та наносистемна техніка від 12000 грн
М Електроніка від 12000 грн
М Будівництво та цивільна інженерія від 12000 грн від 10500 грн
М Геодезія та землеустрій від 14000 грн від 11500 грн
М Садівництво та виноградарство від 11000 грн від 8500 грн
М Лісове господарство від 11500 грн від 9000 грн
М Стоматологія від 29000 грн
М Медицина від 29000 грн
М Медсестринство від 10000 грн від 10000 грн
М Фармація, промислова фармація від 18000 грн
М Фізична терапія, ерготерапія від 20000 грн від 15500 грн
М Громадське здоров`я від 2000 грн від 15500 грн
М Соціальна робота від 15000 грн від 11000 грн
М Готельно-ресторанна справа від 17000 грн від 14000 грн
М Туризм від 18500 грн від 15000 грн
М Правоохоронна діяльність від 13000 грн від 12000 грн
М Публічне управління та адміністрування від 15000 грн від 12000 грн
М Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 18500 грн від 15000 грн
М Міжнародні економічні відносини від 18500 грн від 15000 грн
М Міжнародне право від 18500 грн від 15000 грн

Детальна інформація за 299 конкурсними пропозиціями