Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений у 1998 році. Університет «Україна» сьогодні — це комфортабельні корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивні майданчики, зали та центри реабілітації у 20 містах країни.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (ВМУРОЛ) – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

Місія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”: якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Мета Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”: надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через упровадження новітніх освітніх технологій.

Цілі Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”: створення та організація системи підготовки і перепідготовки фахівців різного рівня кваліфікації у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення, фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, у першу чергу – з числа інвалідів та осіб із обмеженими можливостями, особливо тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів, воєн та надзвичайних ситуацій; розробка у процесі навчання методів реабілітації інвалідів; адаптація випускників університету до конкретних умов виробництва через створення інтегрованого закладу (навчально-виробничого комплексу), постійного навчання, досліджень, консалтингу та посередництва.

Основними завданнями Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”є:

  • мобілізація можливостей державних, комунальних, приватних та відомчих установ і закладів освіти, виробничих структур, громадських організацій, фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-реабілітаційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів, у першу чергу – з числа інвалідів;
  • створення, відбір та впровадження таких методик і технологій навчання, які забезпечували б поєднання навчального процесу з виробничою діяльністю, науковими дослідженнями та заходами з адаптації спеціалістів до повноцінного життя, вивчення ними сучасних методів управління та підприємництва;
  • сприяння перенавчанню та постійному підвищенню фахового рівня всього працездатного населення України;
  • створення науково-методичного інформаційного центру для координації діяльності регіональних та галузевих закладів освіти, а також для досліджень у напрямі співробітництва та адаптації інвалідів у навчально-виробничій сфері;
  • впровадження дистанційних технологій навчання для всього населення України;
  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із гуманітарних, природничих, технічних та інших напрямів науки і культури.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями пріоритетних наукових досліджень, створено наукові школи, працює Центр високих технологій, до складу якого входять 6 науково-дослідних інститутів і центрів. З метою кардинального покращення якості освіти створено загальноуніверситетські науково-методичні об’єднання, потужний видавничо-друкарський комплекс та власна аудіовідеостудія займаються виготовленням навчально-методичного забезпечення. Налагоджено співробітництво з українськими, іноземними та міжнародними установами і навчальними закладами.

Статистика на 2010 р.

Мережа Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”складається з 24 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 3 РЦДН.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”навчається 34360 студентів, із них 1569 – із особливими потребами.

Навчально-виховний процес здійснюють 2579 науково-педагогічних працівників, із них докторів наук, професорів – 289; кандидатів наук, доцентів – 1063 особи.

Бібліотечний фонд базової структури нараховує 239697 примірників літератури.


Контакти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

phone_iphone 044-428-74-10, 044-425-23-22, 044-422-50-19, 044-425-29-26
room м. Київ, вул. Хорива, 1Г
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
М Інформаційна, бібліотечна та архівна справа від 21100 грн
Детальна інформація за 1 конкурсною пропозицією