Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний аграрний університет — надає освітні послуги пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Вінницький національний аграрний університет – сучасний університетський центр I-IV рівня акредитації, де здійснюється освітня науково-практична підготовка фахівців для аграрного сектору економіки (молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти, магістри, кандидати і доктори наук) у відповідності до вимог галузевих стандартів освіти України, положень Болонської конвенції, науковим тенденціям та потребам сучасного сільськогосподарського виробництва.

На семи факультетах Вінницького національного аграрного університету: агрономічному, менеджменту, механізації та електрифікації сільського господарства, обліку і аудиту, економічної кібернетики, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, в інститутах та коледжах університету навчається біля 15 000 студентів.

Вінницький національний аграрний університет, як вищий навчальний заклад освіти акредитований за ІV рівнем, має право на підготовку фахівців відповідних професійних напрямів і спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вінницький національний аграрний університет повністю укомплектований професорсько-викладацькими кадрами. Навчально-виховний процес здійснюють 450 викладачів, з них докторів наук, професорів – 52, кандидатів наук, доцентів – 212.

Міжнародні зв’язки Вінницького національного аграрного університету

Стабільний розвиток наукових шкіл і перспективних наукових напрямків здійснюється в умовах активного співробітництва із зарубіжними партнерами. Налагоджено міжнародне співробітництво з Краснодарським НДІСГ, Воронежським аграрним університетом (Росія), Казахським національним аграрним університетом, Варшавським університетом (Польща), Луїзіанським, Пенсільванським, Канзаським університетом (США), рядом навчальних закладів Франції, Німеччини, Швейцарії.

Студенти Вінницького національного аграрного університету приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, на яких займають призові місця. Щонайменше 100 студентів, магістрів і аспірантів ВНАУ проходять навчання, стажування та науково-виробничу практику в провідних університетах США і країн Західної Європи.


Контакти Вінницького національного аграрного університету

phone_iphone 043-243-72-30, 043-235-70-84, 043-257-45-48
room м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет144.19
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет8.61
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт133.50
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.07
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет107.33
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет6.20
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього174
ПЗСО: Зараховано на контракт всього552
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення442
ПЗСО: Всього прийнято заяв726
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)1.85
ПЗСО: Ліцензійний обсяг2335
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1609
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)2.16
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього141
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього581
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв722
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг146
Зараховано на бюджет всього315
Зараховано на контракт всього1133

ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет148.87
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет9.38
ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт137.83
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.55
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет141.67
ПЗСО: Мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет9.00
ПЗСО: Зараховано на бюджет5
ПЗСО: Зараховано на контракт2
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення5
ПЗСО: Всього прийнято заяв7
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв по вишу (від 1 до 9)2.67
ПЗСО: Ліцензійний обсяг50
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць43
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)1.20
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього1
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв1
БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет227
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт635
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв862
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг1640
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць778
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього24
МАГІСТР: Всього прийнято заяв24
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг95
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць71
Зараховано на бюджет всього232
Зараховано на контракт всього662

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Економіка від 8500 грн від 5000 грн
Б Облік і оподаткування від 8500 грн від 5000 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 8500 грн від 5000 грн
Б Менеджмент від 8500 грн від 5000 грн
Б Маркетинг від 8500 грн від 5000 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 8500 грн від 5000 грн
Б Право від 13500 грн
Б Екологія від 8000 грн від 4500 грн
Б Комп'ютерні науки від 8500 грн від 5000 грн
Б Галузеве машинобудування від 8000 грн від 4500 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 8000 грн від 4500 грн
Б Харчові технології від 8000 грн від 4500 грн
Б Агрономія від 8000 грн від 4500 грн
Б Захист і карантин рослин від 8000 грн
Б Садівництво та виноградарство від 8000 грн від 4500 грн
Б Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 8000 грн від 4500 грн
Б Лісове господарство від 4500 грн від 4500 грн
Б Садово-паркове господарство від 8000 грн від 4500 грн
Б Водні біоресурси та аквакультура від 8000 грн від 4500 грн
Б Агроінженерія від 8000 грн від 4500 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 8500 грн
Б Туризм від 8500 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 8500 грн від 5000 грн
М Економіка від 8500 грн від 5000 грн
М Облік і оподаткування від 8500 грн від 5000 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 8500 грн від 5000 грн
М Менеджмент від 8500 грн від 5000 грн
М Право від 13500 грн
М Екологія від 8000 грн від 4500 грн
М Галузеве машинобудування від 8000 грн від 4500 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 8000 грн від 4500 грн
М Харчові технології від 8000 грн від 4500 грн
М Агрономія від 8000 грн від 4500 грн
М Садівництво та виноградарство від 8000 грн
М Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 8000 грн від 4500 грн
М Садово-паркове господарство від 8000 грн від 4500 грн
М Водні біоресурси та аквакультура від 8000 грн від 4500 грн
М Агроінженерія від 8000 грн від 4500 грн
М Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза від 8000 грн
М Готельно-ресторанна справа від 8500 грн від 5000 грн
М Туризм від 8500 грн від 5000 грн
М Публічне управління та адміністрування від 8500 грн від 5000 грн

Детальна інформація за 132 конкурсним пропозиціям