Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет, заснований у 1960 році, вважається найбільшим навчальним закладом у Подільському економічному регіоні. Сьогодні це вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації. У ВНТУ навчається близько 8600 студентів на денній і заочній формах навчання. До складу ВНТУ входить 7 навчально-наукових факультетів, 1 навчально-науковий інститут, 41 кафедра (в тому числі й кафедра військової підготовки), науково-технічна бібліотека (НТБ), спортивно-оздоровчий табір, 8 навчально-лабораторних корпусів, 6 гуртожитків на 2500 місць. Територія корпусів Вінницького національного технічного університету становить 25 гектарів землі в одному з кращих районів міста.

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) – добре відомий навчальний заклад як в Україні, так і далеко за її межами, четвертого рівня акредитації.

До складу Вінницького національного технічного університету входять 8 навчально-наукових інститутів:

 • Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (ІнАЕКСУ)
 • Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГПЕ)
 • Інститут електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ)
 • Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ІнІТКІ)
 • Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ)
 • Інститут радіотехніки, звя’зку та приладобудування (ІнРТЗП)
 • Інститут менеджменту (ІнМ)
 • Інститут екології та екологічної та кібернетики (ІнЕЕК)

та сім Інтегральних інститутів, призначених для забезпечення навчального процесу:

 • Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД)
 • Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання (ІнГППВ)
 • Інститут інтеграції навчання з виробництвом (ІнІНВ)
 • Інститут міжнародних зв’язків (ІнМЗ)
 • Інститут довузівської підготовки (ІнДП)
 • Інститут організаційного та методичного забезпечення навчання (ІнОМЗН)
 • Інститут прогресивних освітніх технологій (ІнПОТ)

На стаціонарних відділеннях Вінницького національного технічного університету навчається шість тисяч студентів, на заочних – півтора тисячі, в аспірантурі та докторантурі – сто, на підготовчому факультеті – 1000.

Забезпечення навчального процесу у Вінницькому національному технічному університеті

Навчально-наукову діяльність у Вінницькому національному технічному університеті здійснюють 47 кафедр, 26 із яких мають філії на підприємствах м. Вінниці та області, 36 очолюються докторами наук, професорами, біля 84% викладачів випускаючих кафедр та 72% викладачів університету мають наукові ступені та звання; 2% викладачів кафедр мають почесні звання “Заслужений”, а 10% є академіками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академій.

Вінницький національний технічний університет єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр – робочим.

Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1-ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.

Навчання у Вінницькому національному технічному університеті, який акредитовано за найвищим в Україні ІV рівнем акредитації, здійснюється за схемою “бакалавр – інженер – магістр” за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.

Студенти ряду спеціальностей у Вінницькому національному технічному університеті вивчають англійську мову на рівні технічного перекладача і вже за рік до завершення навчання здатні працювати в іноземних представництвах та за кордоном.

Університетські корпуси займають 25 гектарів землі в місті, ще на 10 гектарах в 100 кілометрах від Вінниці розкинувся спортивно-оздоровчий табір університету.

Вінницький національний технічний університет має ефективну систему підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, яка не має аналогів. Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснюють в аспірантурі з 19 спеціальностей і докторантурі з 4 спеціальностей, функціонують 5 спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій з 12 спеціальностей. За останні 10 років науковцями університету захищено 36 докторських і 255 кандидатьських дисертації.

Крім опанування основної спеціальності студенти-відмінники мають можливість по заочній формі набути другу спеціальність. В університеті студентам будь-якої спеціальності, які мають видатні спортивні досягнення, надається можливість паралельно опанувати спеціалізацію “Менеджмент організацій фізкультури і спорту”.

Особливістю навчання в ВНТУ є також те, що після закінчення чотирирічного курсу підготовки по програмі бакалавра за фаховим напрямком широкого профілю, на магістерську підготовку зараховуються лише ті випускники бакалаврату, які отримали дипломи бакалавра з відзнакою і продемонстрували здатність до наукової чи навчальної роботи.


Контакти Вінницького національного технічного університету

phone_iphone 043-256-08-48, 043-232-57-18, 043-246-57-72
room м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет175.60
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет10.15
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт152.57
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт9.17
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет116.00
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет6.60
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього325
ПЗСО: Зараховано на контракт всього802
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення718
ПЗСО: Всього прийнято заяв9064
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)3.40
ПЗСО: Ліцензійний обсяг4924
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць3797
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)17.42
ПЗСО: Зараховано іноземців на контракт27
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього30
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього124
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв206
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг393
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць239
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього100
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв101
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг201
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць101
Зараховано на бюджет всього355
Зараховано на контракт всього1053

ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет187.58
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет10.88
ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт148.98
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт9.27
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет176.00
ПЗСО: Мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет10.30
ПЗСО: Зараховано на бюджет4
ПЗСО: Зараховано на контракт29
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення5
ПЗСО: Всього прийнято заяв199
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв по вишу (від 1 до 9)2.93
ПЗСО: Ліцензійний обсяг100
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць67
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)25.75
БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет357
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт323
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв932
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг1866
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1186
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього64
МАГІСТР: Всього прийнято заяв65
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг85
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць21
Зараховано на бюджет всього361
Зараховано на контракт всього416

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Економіка від 12800 грн від 7500 грн
Б Менеджмент від 12800 грн
Б Маркетинг від 12800 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 12800 грн від 7500 грн
Б Екологія від 12800 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 14000 грн
Б Комп'ютерні науки від 14000 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 14000 грн від 8000 грн
Б Системний аналіз від 14000 грн
Б Кібербезпека від 14000 грн
Б Інформаційні системи та технології від 14000 грн
Б Прикладна механіка від 14000 грн від 8000 грн
Б Матеріалознавство від 14000 грн від 8000 грн
Б Галузеве машинобудування від 14000 грн від 8000 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 14000 грн від 8000 грн
Б Теплоенергетика від 14000 грн від 8000 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 14000 грн від 8000 грн
Б Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 14000 грн від 8000 грн
Б Мікро- та наносистемна техніка від 14000 грн
Б Біомедична інженерія від 14000 грн
Б Електроніка від 14000 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 14000 грн від 8000 грн
Б Технології захисту навколишнього середовища від 14000 грн від 8000 грн
Б Будівництво та цивільна інженерія від 14000 грн від 8000 грн
Б Автомобільний транспорт від 14000 грн від 8000 грн
Б Транспортні технології від 14000 грн від 8000 грн
М Менеджмент від 14400 грн від 8500 грн
М Екологія від 14400 грн від 8500 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 14400 грн від 8500 грн
М Комп'ютерні науки від 14400 грн від 8500 грн
М Комп’ютерна інженерія від 14400 грн від 8500 грн
М Системний аналіз від 14400 грн від 8500 грн
М Кібербезпека від 14400 грн від 8500 грн
М Інформаційні системи та технології від 14400 грн
М Прикладна механіка від 14400 грн від 8500 грн
М Матеріалознавство від 14400 грн від 8500 грн
М Галузеве машинобудування від 14400 грн від 8500 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 14400 грн від 8500 грн
М Теплоенергетика від 14400 грн від 8500 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 14400 грн від 8500 грн
М Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка від 14400 грн від 8500 грн
М Мікро- та наносистемна техніка від 14400 грн від 8500 грн
М Біомедична інженерія від 14400 грн від 8500 грн
М Електроніка від 14400 грн від 8500 грн
М Телекомунікації та радіотехніка від 14400 грн від 8500 грн
М Технології захисту навколишнього середовища від 14400 грн від 8500 грн
М Будівництво та цивільна інженерія від 14400 грн від 8500 грн
М Автомобільний транспорт від 14400 грн від 8500 грн
М Транспортні технології від 14400 грн від 8500 грн

Детальна інформація за 184 конкурсним пропозиціям