ЗНО онлайн з біології 2019 року – пробний тестЗавдання 1

Розв’язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я та навколишнього середовища пов’язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін, і дає змогу використовувати організми для потреб виробництва. Ця наука –

Абіохімія
Ббіоніка
Вбіотехнологія
Гбіоінформатика

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 2

На якому рівні організації живого перебуває біологічний об’єкт, зображений на рисунку?

Завдання 2

Амолекулярному
Бклітинному
Ворганізмовому
Гпопуляційно-видовому

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 3

Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові в організмі людини?

АСа
БMn
ВCo
ГFe

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 4

Рибоза належить до

Аліпідів
Ббілків
Ввуглеводів
Гнітрогеновмісних основ

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 5

Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів?

АДНК
Ббілок
Вліпід
Гвуглевод

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 6

До складу певного нуклеотиду ДНК можуть входити залишки

Аортофосфатної кислоти, дезоксирибози, аденіну
Бортофосфатної кислоти, рибози, тиміну
Вортофосфатної кислоти, дезоксирибози, урацилу
Гортофосфатної кислоти, рибози, гуаніну

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 7

На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою літерою позначено компонент, що використовує АТФ для транспортування йонів Na+?

Завдання 7

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 8

Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної тим, що її складником є

Арибосоми
Бклітинна стінка
Вцитоплазма
Гядро

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 9

Який складник клітини спірогіри позначено на рисунку літерою Х?

Завдання 9

Ахлоропласт
Бвакуолю
Вядро
Гцитоплазму

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 10

Клітина організму людини з хромосомним набором 22А+Х — це

Азапліднена яйцеклітина
Бсоматична клітина
Внезапліднена яйцеклітина
Гклітина печінки

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 11

Віроїди спричиняють ураження

Арослин
Бтварин
Вгрибів
Гбактерій

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 12

Ботулізм — смертельна хвороба, яку спричиняють токсини бактерії Клостридіум. Який продукт може стати причиною враження людини ботулізмом?

Апліснявий хліб
Бдомашні консерви
Внемиті овочі
Ггнилі фрукти

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 13

Які бактерії є автотрофами?

Анітрифікувальні
Ббактерії гниття
Вбактерії бродіння
Гмолочнокислі

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 14

На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка функція структури, позначеної буквою Х?

Завдання 14

Агазообмін
Бтранспірація
Вфотосинтез
Гтранспортування речовин

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 15

Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію

Аусмоктування води з мінеральними речовинами
Бутворення верхньої кірочки
Всинтезу органічних речовин
Гприкріплення до субстрату

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 16

У клітинах бурих водоростей відкладається

Аглюкоза
Бламінарин
Вкрохмаль
Гінулін

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 17

До ґрунту лишайники прикріплюються

Акоренями
Бризоїдами
Вприсосками
Ггаусторіями

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 18

До якого відділу належать сосна, ялина, гінкго, кипарис?

АПапоротеподібні
БМохоподібні
ВГолонасінні
ГПокритонасінні

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 19

Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?

Апідсилює внутрішньовидову конкуренцію
Бзабезпечує розселення
Впришвидшує розвиток
Гзабезпечує вегетативне розмноження

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 20

Павук-хрестовик має

Ачотири пари ходильних кінцівок
Бтри пари ходильних кінцівок
Вдві пари вусиків
Годну пару вусиків

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 21

Кісткові риби можуть змінювати глибину занурення за допомогою

Азябрових тичинок
Ббічної лінії
Вспинного плавця
Гплавального міхура

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 22

Дельфін, білуха, видра належать до класу

АКісткові риби
БЗемноводні
ВПлазуни
ГСсавці

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 23

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини.

I. Ріст кісток у товщину відбувається внаслідок поділу клітин внутрішнього шару окістя.

II. Складником скелета вільної верхньої кінцівки є променева кістка.

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише ІІ
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 24

Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції?

Анаявність ядра та відсутність гемоглобіну
Бплоска форма та відносно великі розміри
Ввідносно великі розміри та відсутність гемоглобіну
Гвідносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 25

Рух крові судинами кровоносної системи людини в одному напрямку забезпечується

Апрямоходінням
Бклапанами серця
Вскороченням м’язів аорти
Гмалим колом кровообігу

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 26

Під час усмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику людини до кровоносних капілярів ворсинок потрапляють

Абілки
Бжири
Вамінокислоти
Гнуклеїнові кислоти

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 27

Проаналізуйте твердження щодо сечовидільної системи людини та вкажіть правильні.

I. Видалення сечі з організму – рефлекторний процес.

II. Вторинна сеча утворюється внаслідок фільтрації.

III. Цистит — запалення слизової оболонки сечового міхура.

Алише І, ІІ
Блише І, ІІІ
Влише ІІ, ІІІ
ГІ, ІІ, ІІІ

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 28

Який гормон виробляє зображена на рисунку залоза?

Завдання 28

Аінсулін
Бадреналін
Ввазопресин
Гсоматотропін

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 29

Томас Морган вивчав спадковість низки ознак у плодової мушки дрозофіли. В одному з експериментів учений досліджував дві ознаки — забарвлення тіла (B — сіре, b — чорне) і форму крил (V — нормальні, v — зачаткові). Дослідник схрестив дигетерозиготну за цими ознаками самицю з мутантним самцем, який мав чорне тіло та зачаткові крила.

За результатами схрещування (див. рисунок) співвідношення фенотипів у гібридному поколінні істотно відрізняється від очікуваного за законами Менделя (1 : 1 : 1 : 1). Результати схрещування свідчать, що гени B і V

Завдання 29

Аалельні
Бзчеплені
Вкодомінантні
Гкомплементарні

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 30

Забарвлення в норок визначає один ген з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю (%) поміж потомків другого покоління потрібно очікувати появу гомозиготних?

А75
Б50
В25

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 31

Яка причина комбінативної мінливості?

Авплив йонів Плюмбуму та вірусів
Бвплив радіації та ультрафіолетових променів
Впорушення процесу клітинного поділу
Грекомбінація генів унаслідок кросинговеру

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 32

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено мезодерму?

Задання 32

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 33

Одне суцвіття кульбаби, що росте на галявині, накрили непрозорим матеріалом, який за кілька годин зняли. Виявилося, на відміну від інших суцвіть, досліджувані квітки були стулені. Який адаптивний ритм порушено в рослини?

Адобовий
Бсезонний
Врічний
Гмісячний

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 34

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7-8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета — твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

До якого ряду комах належить джміль?

АДвокрилі
БЛускокрилі
ВТвердокрилі
ГПеретинчастокрилі

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 35

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7-8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета — твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

Джміль є представником членистоногих. Яка з наведених у тексті ознак є доказом цього?

Анаявність м’язів
Бдві пари прозорих крил
Вкутикула містить хітин
Г будова ротового апарату

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 36

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7-8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета — твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши текст?

Аджмелів можна віднести до теплокровних тварин
Бджмелі в екосистемі належать до групи продуцентів
Ввзаємовідносини джмеля з конюшиною є прикладом коменсалізму
Гза нижчої температури повітря джміль має перевагу над бджолою

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 37

Увідповідніть фермент (1–4) з його субстратом (А – Д).

1трипсин
2лактаза
3ліпаза
4ДНКаза
Агідроген пероксид
Бжир
Вмолочний цукор
Гдезоксирибонуклеїнова кислота
Дбілок

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 38

Увідповідніть назву клітинної органели (1-4) з її зображенням (А – Д).

Завдання 38

1рибосома
2мітохондрія
3комплекс Гольджі
4хлоропласт

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 39

Увідповідніть тип плоду (1—4) з його зображенням (А — Д).

Завдання 39

1яблуко
2біб
3стручок
4ягода

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 40

Увідповідніть зображення квітки (1-4) з родиною (А – Д), для якої вона характерна.

Завдання 40

АКапустяні
БПасльонові
ВАйстрові
ГРозові
ДЛілійні

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 41

Увідповідніть ряд комах (1-4) з представником (А – Д), який до нього належить.

1Двокрилі
2Лускокрилі
3Твердокрилі
4Перетинчастокрилі
АСонечко семикрапкове
БМуха хатня
ВБджола медоносна
ГБілан капустяний
ДКоник зелений

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 42

Увідповідніть організм (1—4) з трофічним рівнем (А — Д), на якому він перебуває.

1бактерія гниття
2ряска
3жаба
4самець комара
Апродуцент
Бконсумент І порядку
Вконсумент ІІ порядку
Гконсумент ІІІ порядку
Дредуцент

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 43

Увідповідніть орган дихальної системи (1–4) з його складником (А – Д).

1носова порожнина
2гортань
3трахея
4легені
Аголосові зв’язки
Бхрящові півкільця
Вальвеоли
Гтонка сполучнотканинна трубка
Днюхові рецептори

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 44

Увідповідніть наслідок порушення функціонування залози внутрішньої секреції (1–4) з її назвою (А – Д).

1акромегалія
2мікседема
3порушення пігментації
4цукровий діабет
Атимус
Бгіпофіз
Вепіфіз
Гпідшлункова
Дщитоподібна

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 45

Прочитайте опис: «У цих рослин гаметофіт має пластинчасту або листостеблову будову й прикріплюється до ґрунту за допомогою ризоїдів. Спорофіт формується на верхівці гаметофіту й представлений ніжкою з коробочкою». Доповніть опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.

1спорами
2насінням
3лише вегетативно
1вітер
2вода
3комахи
1
2
3

Впишіть відповіді:


Завдання 46

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть її ознаки та назву ряду, до якого вона належить.

Завдання 46

1прямий
2непрямий, з повним перетворенням
3непрямий, з неповним перетворенням
1дві пари перетинчастих
2одна пара перетинчастих
3дві пари, укриті лусками
1Лускокрилі
2Двокрилі
3Перетинчастокрилі

Впишіть відповіді:


Завдання 47

Схарактеризуйте кровоносну систему людини.

1близько 5
2до 30
3від 0,5 до 1
1адреналін
2стимули блукаючого нерва
3симпатична іннервація
1порожнисті вени
2сонні артерії
3легеневі артерії

Впишіть відповіді:


Завдання 48

Схарактеризуйте процес реплікації.

1ядро
2комплекс Гольджі
3лізосома
1білка
2РНК
3ДНК
1РНК-полімераза
2ДНК-полімераза
3рибосома

Впишіть відповіді: