ЗНО онлайн з біології 2019 року – основна сесіяЗавдання 1

Лауреатами Нобелівсько! преми 2018 року в галузі, фізіології, або медицини стали двоє вчених – американець ДжеимсП. Еліссон та Тасуку Хоидзьо з Японп які запропонували терапію онкологічних захворювань людини. Під час лабораторних досліджень на мишах учені виявили можливість лікування онкологічних захворюваньспецифічними . антнтілами Уведення в. їхній організм таких антитіл супроводжувалося підвищенням активності Т-клітин, які інтенсивніше атакували ракові, що вможливлювало руйнування пухлин. Який метод біологічних досліджень застосовано вченими?

Апорівняльно-описовий
Бекспериментальний
Вмоделювання
Гмоніторингу

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 2

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації.

І. Об’єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

II. Об’єкт 2 порівняно з об’єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

Завдання 2

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише II
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 3

Укажіть резервний полісахарид, який є складником клітин зображеного на рисунку організму.

Завдання 3

Ахітин
Бглікоген
Вкрохмаль
Гцелюлоза

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 4

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо деяких хімічних елементів, які є в організмі людини. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.

Хімічний елемент Йод Ферум 3
Є складником тироксину 2 емалі зубів
Захворювання через нестачу елемента 1 анемія карієс
А1 — рахіт, 2 — інсуліну, 3 — Кальцій
Б1 — стоматит, 2 — тироксину, 3 — Хлор
В1 — лейкемія, 2 — гемоглобіну, З — Калій
Г1 — ендемічний зоб, 2 — гемоглобіну, 3 — Флуор

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 5

Яку функцію в організмі людини забезпечує білок міозин?

Арухову
Бсигнальну
Вкаталітичну
Гтранспортну

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 6

Обчисліть і вкажіть частку (%) тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо частка гуанілових нуклеотидів становить 42 відсотки від загальної кількості.

А84
Б42
В16
Г8

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 7

На рисунку зображено один з механізмів транспортування речовин плазматичною мембраною. Який процес забезпечено в такий спосіб?

Завдання 7

Адифузію кисню
Бпоглинання рідини з навколишнього середовища
Впідтримання концентрації йонів Натрію в клітині
Гвивільнення синтезованих клітиною гормонів

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 8

Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?

Амітохондрій
Брибосом
Впластид
Глізосом

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 9

У рибосомах майже однакові масові частки

АДНК й полісахаридів
БРНК й білків
Вліпідів і глікогену
Гстероїдів і фосфоліпідів

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 10

Позначена на електронній мікрофотографії літерою X органела міститься в найбільшій кількості в

Завдання 10

Аепітелії шкіри
Беритроцитах
Вміоцитах
Гостеоцитах

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 11

Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення

Афенотипу
Бкаріотипу
Вгенотипу
Гокремих генів

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 12

Німецький учений Теодор Вільгельм Енгельман помістив у краплю води на предметному склі шматочок водорості спірогіри й добавив невелику кількість аеробних бактерій. За допомогою мікроскопа він спостерігав, що після освітлення білим світлом бактерії рівномірно розподілилися навколо водорості. Затим, пропустивши світло крізь призму дослідник побачив що воно внаслідок дисперсії розклалося на спектр, а бактерії незабаром сконцентрувалися на ділянках, освітлених червоним та синім світлом.

Чи є поміж наведених висновків ті, які відповідають результатам експерименту?

Перший висновок: «Бактерії сконцентрувалися на ділянках найінтенсивнішого виділення кисню».

Другий висновок: «Інтенсивність фотосинтезу в спірогіри найбільша за освітлення синіми та червоними променями».

Алише перший висновок
Блише другий висновок
Вобидва висновки
Гтаких висновків немає

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 13

Проаналізуйте твердження щодо вірусів.

I. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

II. Є віруси, у яких носій спадкової інформації — молекула РНК.

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише II
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 14

Автотрофні організми, у клітинах яких відбувається фотосинтез, — це

Азалізобактерії
Ббактерії бродіння
Впурпурові бактерії
Гнітрифікувальні бактерії

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 15

Цей одноклітинний організм поширений у прісних та солоних водоймах, на зволожених ґрунтах. Його клітина не має вічка та джгутиків.

Ідеться про

Ахламідомонаду
Бспірогіру
Вхлорелу
Гульву

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 16

Зображена на марці рослина належить до родини

Завдання 16

АЛілійні
БАйстрові
ВКапустяні
ГПасльонові

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 17

На уроці провели дослід: до краплі води, де плавають інфузорії-туфельки, добавили кристалик кухонної солі. Після чого спостерігали рух інфузорій у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є

Апозитивний фототропізм
Бнегативний хемотропізм
Впозитивний фототаксис
Гнегативний хемотаксис

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 18

Яку клітину тіла Гідри прісноводної позначено на рисунку літерою X?

Завдання 18

Ашкірно-м’язову
Бтравну
Внервову
Гжалку

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 19

На рисунку зображено безхребетних тварин.

Завдання 19

Які з ознак є спільними для них усіх?

  1. мають членисті кінцівки
  2. тіло поділене на відділи
  3. на голові є дві пари вусиків
  4. органами виділення є зелені залози
  5. кровоносна система є незамкненою
  6. тіло вкрите хітиновим покривом
А1, 2, 4
Б1, 3, 5
В2 ,5, 6
Г3, 4, 6

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 20

Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є

Анирки
Бповіки
Вбічна лінія
Гперетинки між пальцями

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 21

Якими кровоносними судинами кров рухається до серця людини малим колом кровообігу?

Алише венами
Бартеріями и венами
Влише артеріями
Глише капілярами

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 22

Під час видиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у

Агортань
Бтрахею
Вбронхіоли
Гносову порожнину

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 23

Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами.

Завдання 23

I. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 1.

II. Складник 2 забезпечує пристінкове травлення.

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише II
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 24

Відомо, що ферменти, які розщеплюють вітаміни, малоактивній низьких температур. Укажіть умову зберігання або обробки овочів та фруктів, пов’язану з описаною властивістю.

Амити до нарізання
Бзберігати охолодженими
Вварити в окропі
Гзберігати в закритих контейнерах за кімнатної температури

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 25

Цей нейрогормон е одним з потужних судинозвужувальних агентів, тому й дістав назву «вазопресин». Утім це не єдина його біологічна роль. Ця речовина також упливає на процес утворення сечі в нирках. Укажіть іншу назву цього гормону.

Аантидіуретичний
Бсоматотропний
Вгонадотропний
Гпаратгормон

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 26

Робота якої сенсорної системи може бути порушена через ушкодження потиличної частки кори головного мозку?

Азорової
Бслухової
Внюхової
Гсмакової

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 27

Порушення обміну фенілаланіну – фенілкетонурія – успадковується як рецесивна ознака. У медико-генетичну консультацію звернулися здорові батьки, у яких народилася дитина із цим захворюванням. їх цікавить питання: яка ймовірність (%) народження в них здорової дитини?

А2
Б25
В50
Г75

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 28

У дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і тривалість життя.

Цей приклад ілюструє явище

Аепістазу
Бплейотропії
Вкодомінування
Гкомплементарності

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 29

Геномною мутацією може бути зумовлено збільшення кількості

Агемоглобіну в еритроцитах людей під час сходження в гори
Бантитіл упродовж інфекційного захворювання
Вмолока в копитних у врожайний період
Гхромосом у каріотипі певного виду

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 30

Під час селекційної роботи часто виникає ефект гібридної сили, який називають

Ааутбридингом
Бінбридингом
Вкросинговером
Ггетерозисом

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 31

Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання 31-33

До цієї групи організмів належить приблизно 12 000 сучасних видів, з-поміж яких дві третини ростуть у тропіках, а третина – у помірних областях земної кулі з пустельними районами включно. Більшість видів поширені на суходолі та представлені трав’янистими формами.

Поміж представників є епіфіти – рослини, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них е водяна пара або опади.

У життєвому циклі переважає спорофіт. Унаслідок мейозу в спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються гаметофіти, які в багатьох видів зелені та незалежні у своєму живленні (див. схему).

Завдання 31-33

Яку групу організмів описано?

Апапоротеподібні
Бмохоподібні
Впокритонасінні
Глишайники

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 32

Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання 31-33

До цієї групи організмів належить приблизно 12 000 сучасних видів, з-поміж яких дві третини ростуть у тропіках, а третина – у помірних областях земної кулі з пустельними районами включно. Більшість видів поширені на суходолі та представлені трав’янистими формами.

Поміж представників є епіфіти – рослини, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них е водяна пара або опади.

У життєвому циклі переважає спорофіт. Унаслідок мейозу в спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються гаметофіти, які в багатьох видів зелені та незалежні у своєму живленні (див. схему).

Завдання 31-33

Якою літерою позначено складник, пропущений у схемі життєвого циклу?

Завдання 32

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 33

Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання 31-33

До цієї групи організмів належить приблизно 12 000 сучасних видів, з-поміж яких дві третини ростуть у тропіках, а третина – у помірних областях земної кулі з пустельними районами включно. Більшість видів поширені на суходолі та представлені трав’янистими формами.

Поміж представників є епіфіти – рослини, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них е водяна пара або опади.

У життєвому циклі переважає спорофіт. Унаслідок мейозу в спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються гаметофіти, які в багатьох видів зелені та незалежні у своєму живленні (див. схему).

Завдання 31-33

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст?

АСпора містить диплоїдний набір хромосом.
БПоміж представників цієї групи немає водяних мешканів.
ВУ помірних областях росте понад 6 000 видів рослин цієї групи.
ГСпівіснування епіфітних форм з рослинами можна віднести до прикладів коменсалізму.

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 34

Укажіть приклад екологічних змін унаслідок дії абіотичного чинника.

Апроростання насіння внаслідок збільшення вологості ґрунту
Бзагибель мешканців акваторії в результаті аварії танкера
Взміна чисельності популяції оленя шляхетного внаслідок конкуренції між особинами
Гзвуження ареалу популяції лишаиника під дією викидів промислових підприємств

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 35

В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «... протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо її не заносило вітром у море». Ученим описано дію

Аштучного добору
Бприродного добору
Вмодифікаційної мінливості
Гвнутрішнього прагнення до прогресу

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 36

Під час еволюції ссавців виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування, зокрема рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні оселилися в ґрунті.

Наведений факт є наслідком

Адивергенції
Бпаралелізму
Вдегенерації
Гконвергенції

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 37

Увідповідніть речовину (1—4) з групою органічних сполук (А — Д), до якої вона належить.

1глікоген
2інтерферон
3фруктоза
4прогестерон
Абілки
Бліпіди
Внуклеотиди
Гмоносахариди
Дполісахариди

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 38

Увідповідніть зображення організму (1—4) з особливістю будови клітин (А — Д), що його утворюють.

Завдання 38

Аклітинна стінка містить хітин
Бкільцева молекула ДНК міститься в нуклеоіді
В кільцева молекула ДНК міститься в хлоропласті
Гнадмембранний комплекс представлений глікокаліксом
Дплазматична мембрана містить лише білки

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 39

Увідповідніть відділ рослин (1—4) з видом (А — Д), який до нього належить.

1Мохоподібні
2Папоротеподібні
3Голонасінні
4Покритонасінні
АОчерет південний
БЯлина колюча
ВСтраусове перо звичайне
ГПолітрих волосоносний
ДБаранець звичайний

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 40

Увідповідніть функцію видозміненого листка (1-4) з рослиною (А — Д), для якої така видозміна характерна.

1захищає від виїдання тваринами та зменшує випаровування води
2забезпечує отримання рослиною нітрогеновмісних сполук
3закріплює стебло в певному положенні
4накопичує воду
Аросичка
Бкактус
Вгорох
Галое
Дглід

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 41

Увідповідніть вид (1—4) з класом хордових тварин (А — Д), до якого він належить.

1Дельфін чорноморський
2Пінгвін імператорський
3Саламандра плямиста
4Ящірка прудка
АХрящові риби
БЗемноводні
ВПлазуни
ГПтахи
ДСсавці

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 42

Увідповідніть зображення кістки скелета людини (1—4) з відділом скелета (А – Д), у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Завдання 42

Ачереп
Бхребет
Вверхня вільна кінцівка
Гпояс нижніх кінцівок
Дпояс верхніх кінцівок

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 43

Увідповідніть зображення органа людини (1—4) із системою (А — Д), до якої він належить.

Завдання 43

Акровоносна
Бсечовидільна
Втравна
Гстатева
Дсенсорна

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 44

Увідповідніть зображення складника екосистеми (1—4) з його характеристикою (А-Д).

Завдання 44

Азабезпечує утворення первинної органічної речовини внаслідок хемосинтезу
Бзабезпечує утворення первинної органічної речовини внаслідок фотосинтезу
Вможе займати в різних ланцюгах пасовищного типу різні трофічні рівні
Гзаймає другий трофічний рівень у ланцюзі живлення пасовищного типу
Дзабезпечує розкладання решток рослинних організмів

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 45

Опишіть молекулу гемоглобіну за наведеними ознаками.

1білком
2полісахаридом
3нуклеїновою кислотою
1захисна
2транспортна
3каталітична
1дихальної
2кровоносної
3опорно-рухової

Впишіть відповіді:


Завдання 46

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть його назву та правильні варіанти для заповнення пропусків.

Завдання 46

1транскрипція
2трансляція
3реплікація
1АГУ
2ТЦА
3УЦА
1ГЦА
2ЦГА
3ГЦУ

Впишіть відповіді:


Завдання 47

На рисунку зображено покритонасінну рослину. Укажіть правильні твердження щодо неї.

Завдання 47

1фотосинтез
2статеве розмноження
3симбіоз з бульбочковими
1вітаміну D
2білків
3жирів
1Розові
2Бобові
3Пасльонові

Впишіть відповіді:


Завдання 48

Порівняйте елементи скелета людини, що позначені на рисунку літерами А, В, С, з відповідними частинами скелета тварин.

Завдання 48

1тунця
2орла
3черепахи
1жаби
2гадюки
3дельфіна
1Лускаті
2Дятлоподібні
3Рукокрилі

Впишіть відповіді: