ЗНО онлайн з біології 2019 року – додаткова сесіяЗавдання 1

Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до ХVIII століття біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро- й мікроструктури. Укажіть цей метод.

Амоніторинг
Бмоделювання
Векспериментальний
Гпорівняльно-описовий

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 2

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Завдання 2

Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації.

І. Об’єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

ІІ. Об’єкт 2 порівняно з об’єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише ІІ
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 3

Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

А1- Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат
Б1- Йоду, 2- бурі водорості
В1- Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку
Г1- Калію, 2 - картоплю, абрикоси, сливи

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 4

Укажіть резервний полісахарид клітин організму, зображеного на рисунку.

Завдання 4

Ахітин
Бглікоген
Вкрохмаль
Гцелюлоза

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 5

Яку функцію в організмі людини виконує білок інтерферон?

Азахисну
Бсигнальну
Вкаталітичну
Гтранспортну

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 6

Укажіть функцію нуклеотиду, формулу якого зображено на рисунку.

Завдання 6

Акаталітична
Бтранспортна
Венергетична
Гзахисна

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 7

Два учні на уроці біології вивчали за рисунком роботу натрій-калієвого насоса. Перший учень дійшов висновку, що наслідком роботи натрій-калієвого насоса є збільшення концентрації йонів Натрію й зменшення концентрації йонів Калію в цитоплазмі. Другий учень зауважив, що під час цього процесу відбувається синтез молекул АТФ.

Завдання 7

Чи має хтось з них рацію?

Алише перший учень
Блише другий учень
Вобидва мають рацію
Гобидва помиляються

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 8

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

Авакуолю з клітинним соком
Бкомплекс Гольджі
Вендоплазматичну сітку
Гмітохондрії

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 9

Які органели забезпечують розсмоктування хвоста й зовнішніх зябер пуголовка під час метаморфозу?

Авакуолі
Брибосоми
Вмітохондрії
Глізосоми

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 10

Виберіть ознаки, характерні для мітохондрій.

 1. містять ДНК
 2. забезпечують синтез АТФ
 3. накопичують токсини
 4. запасають глікоген
 5. мають дві мембрани
 6. утворюються в ядерці
А1, 2, 5
Б1, 4, 5
В2, 3, 6
Г3, 4, 6

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 11

У зародку людини за рахунок додаткової 21-ї хромосоми виявився каріотип 45А + ХY. Дитина якої статі та з якою вадою народиться?

Адівчинка із синдромом Дауна
Бхлопчик із синдромом Дауна
Вхлопчик із синдромом Клайнфельтера
Гдівчинка із синдромом Шерешевського – Тернера

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 12

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів з

Аводи й кисню
Бводню й кисню
Ввуглекислого газу й води
Гкисню й вуглекислого газу

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 13

Думки вчених щодо цих біологічних об’єктів різні. Наприклад, Марк ван Редженмортел писав, що це – «неживі інфекційні об’єкти, про які в крайньому разі можна сказати, що вони ведуть щось на зразок позиченого життя». Є науковці, які вважають їх живими, хоча вони не мають клітинної будови.

Про які об’єкти йдеться?

Апаразитичні амеби
Ббактерії
Ввіруси
Гархеї

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 14

Укажіть зображення автотрофного організму.

Завдання 14

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 15

Усім відомі такі ласощі, як пастила чи мармелад. Їх готують на основі агару – драглистої речовини, яку добувають з водорості

Аульви
Булотрикса
Вфілофори
Гспірогіри

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 16

Зображена на марці рослина належить до родини

Завдання 16

АЛілійні
БАйстрові
ВКапустяні
ГПасльонові

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 17

За допомогою війок у товщі води пересувається

Ахламідомонада
Бінфузорія-туфелька
Вевглена зелена
Гамеба протей

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 18

Які клітини Гідри прісноводної виконують функції захисту та враження здобичі?

Ажалкі
Бтравні
Встатеві
Гнервові

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 19

На рисунку зображено безхребетних тварин.

Завдання 19

Які з ознак є спільними для них усіх?

 1. мають зовнішній скелет
 2. тіло поділене на відділи
 3. на голові є одна пара вусиків
 4. кровоносна система є незамкненою
 5. органи виділення – мальпігієві судини
 6. три пари грудних ходильних кінцівок
А1, 2, 4
Б1, 3, 6
В2, 3, 5
Г4, 5, 6

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 20

У земноводних, на відміну від плазунів,

Аорганами виділення є нирки
Бсформовані два кола кровообігу
Вгола шкіра містить слизові залози
Гпротоки видільної системи відкриті в клоаку

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 21

У людини кров в аорту надходить з

Алівого передсердя
Блівого шлуночка
Вправого передсердя
Гправого шлуночка

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 22

Однією з функцій гортані людини є

Азволоження видихуваного повітря
Бзігрівання видихуваного повітря
Вутворення звуків
Ггазообмін

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 23

Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами.

Завдання 23

І. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 3.

ІІ. Продукти розщеплення жирів усмоктуються складником 2 та надходять переважно до складника 1.

Чи є поміж них правильні?

Аправильне лише І
Бправильне лише ІІ
Вобидва правильні
Гнемає правильних

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 24

Учень та учениця аналізували інформацію, наведену в таблиці. Учень висловив судження, що смородина чорна масою 100 г містить стільки само вітаміну С, як 1 капуста брюссельська масою 200 г. Учениця зауважила, що смородини чорної масою 50 г достатньо, щоб задовольнити добову потребу людини у вітаміні С.

Завдання 24

Чи має хтось з них рацію?

Алише учень
Блише учениця
Вобоє мають рацію
Гобоє помиляються

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 25

Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза?

Завдання 25

Авазопресин
Бсоматотропін
Вінсулін
Гадреналін

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 26

Людина відчула запах квітів троянди. Які рецептори спрацювали?

Афоторецептори
Бхеморецептори
Втерморецептори
Гмеханорецептори

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 27

Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, який хворіє на гемофілію, одружився із жінкою. Її генотип не містить алеля, який спричинює гемофілію. Ультразвукове дослідження дало змогу з’ясувати, що в них народиться хлопчик. Яка ймовірність (%) того, що він не хворітиме на гемофілію?

А25
Б50
В75
Г100

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 28

Захворювання людини – синдром Марфана – спричинює домінантна мутація гена, який кодує один з білків сполучної тканини. Унаслідок цього проявляється комплекс симптомів: видовжені кінцівки та пальці, неправильне положення кришталика ока та вади будови серця. В описаному випадку виявляється одночасний вплив одного гена на формування кількох різних ознак, який називають

Акомплементарністю
Бплейотропією
Вполімерією
Гепістазом

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 29

Прикладом модифікаційної мінливості є

Арасові відмінності людини
Бпоява альбіноса в потомстві прайда левів
Вредукція травної системи в ціп'яка бичачого
Гзбільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 30

Одним з лауреатів Нобелівської премії 2012 року в галузі фізіології або медицини став британський учений Джон Б. Гердон. У 1962 році він провів експеримент, замінивши ядро яйцеклітини жаби на ядро диференційованої клітини кишечника. Модифікована яйцеклітина розвинулася в нормального пуголовка. Це довело факт, що в генетичному матеріалі диференційованої зрілої клітини зберігається вся інформація, необхідна для розвитку цілого організму. Його дослідження поклали початок розробки методів

Астворення стійких до дії пестицидів рослин уведенням певних генів
Бсинтезу інсуліну за допомогою бактерій
Врозшифрування геному різних видів
Гклонування ссавців

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам’янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами – рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Завдання 31-33

Яку групу організмів описано?

Алишайники
Бмохоподібні
Впапоротеподібні
Гпокритонасінні

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 32

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам’янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами – рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Завдання 31-33

Якою літерою позначено складник, пропущений у схемі життєвого циклу?

Завдання 32

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 33

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам’янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами – рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Завдання 31-33

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст?

АСпора містить диплоїдний набір хромосом.
БЄ види, у яких розмноження не пов'язане з наявністю води.
ВПредставники цієї групи можуть бути індикаторами забруднення повітря.
ГСпівіснування епіфітних форм з рослинами можна віднести до паразитичних взаємовідносин.

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 34

На рисунку зображено різних гідробіонтів. Укажіть представника планктону.

Завдання 34

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 35

Бур’яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби за існування це є?

Аборотьби з надмірною посушливістю
Бборотьби з надмірною вологістю
Ввнутрішньовидової боротьби
Гміжвидової боротьби

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 36

У 1898 р. американський орнітолог Г. Байпас після сильних вітрів і снігопаду виявив 136 оглушених і напівживих хатніх горобців. Після відігрівання 72 з них вижили, а 64 птахи загинули. Виявилося, що останні мали або дуже довгі, або дуже короткі крила. Особини із середніми за довжиною крилами виявилися витривалішими. Дію якої форми природного добору ілюструє наведений приклад?

Арушійного добору
Бстабілізуючого добору
Вдизруптивного добору
Грозриваючого добору

Позначте відповіді:

АБВГ

Завдання 37

Увідповідніть речовину (1-4) з групою органічних сполук (А – Д), до якої вона належить.

1рибоза
2колаген
3крохмаль
4холестерол
Абілки
Бліпіди
Внуклеотиди
Гмоносахариди
Дполісахариди

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 38

Увідповідніть складник органели (1-4) з процесом (А – Д), який з ним пов’язаний.

1кристи
2строма хлоропласта
3мікротрубочки
4ядерця
Асинтез вуглеводів
Борганізація веретена поділу
Врегуляція водно-сольового обміну
Гутворення субодиниць рибосом
Дсинтез АТФ

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 39

Увідповідніть відділ рослин (1-4) з представником (А – Д), який до нього належить.

1Мохоподібні
2Плауноподібні
3Голонасінні
4Покритонасінні
АСосна гірська
БМаршанція мінлива
ВПирій повзучий
ГСальвінія плаваюча
ДСелагінела безніжкова

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 40

Увідповідніть спосіб вегетативного розмноження (1-4), який використовує людина в рослинництві, з назвою рослини (А – Д), стосовно якої цей спосіб використовують.

1кореневими живцями, отриманими з бічних коренів, на яких утворюються додаткові бруньки
2видозміненими повзучими стеблами з видовженими міжвузлями, здатними до вкорінення у вузлах
3підземними стебловими бульбами, які є потовщеними частинами пагона
4листковими живцями, на яких згодом утворюються додаткові корені та бруньки
Амалина
Бсенполія
Всоняшник
Гсуниця
Дкартопля

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 41

Увідповідніть представника (1-4) з класом хордових тварин (А – Д), до якого він належить.

1Коала сірий
2Вугор європейський
3Тритон карпатський
4Пінгвін імператорський
АКісткові риби
БЗемноводні
ВПлазуни
ГПтахи
ДСсавці

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 42

Увідповідніть зображення кістки скелета людини (1-4) з відділом скелета (А. – Д), у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Завдання 42

Ачереп
Бхребет
Вверхня вільна кінцівка
Гпояс нижніх кінцівок
Дпояс верхніх кінцівок

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 43

Увідповідніть зображення органа (1-4) організму людини з системою (А – Д), до якої він належить.

Завдання 43

Анервова
Бендокринна
Вкровоносна
Гсечовидільна
Длімфатична

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 44

Увідповідніть пару організмів (1-4) з формою взаємозв’язків між ними (А – Д).

1рись та вовк
2бичачий ціп'як та людина
3дуб та гриб боровик
4сова та миша
Аконкуренція
Бпаразитизм
Вкоменсалізм
Гхижацтво
Дмутуалізм

Позначте відповіді:

АБВГД
1
2
3
4

Завдання 45

Прочитайте опис: «Гемоглобін – дихальний пігмент крові людини. В організмі людини гемоглобін здатен зв’язувати деякі гази й утворювати стійкі або нестійкі сполуки». Доповніть опис гемоглобіну за наведеними характеристиками.

1еритроцитах
2лейкоцитах
3тромбоцитах
1Феруму
2Магнію
3Кальцію
1карбоксигемоглобін
2карбгемоглобін
3оксигемоглобін

Впишіть відповіді:


Завдання 46

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть його назву та правильні варіанти для заповнення пропусків.

Завдання 46

1реплікація
2транскрипція
3трансляція
1ГУА
2ГУТ
3ЦАУ
1ЦЦА
2ГГТ
3ГГУ

Впишіть відповіді:


Завдання 47

Схарактеризуйте Моркву посівну за наведеними ознаками.

Завдання 47

1бульбокорені
2коренеплід
3цибулина
1статеве розмноження
2запасання поживних речовин
3симбіоз з бульбочковими бактеріями
1однорічних
2дворічних
3багаторічних

Впишіть відповіді:


Завдання 48

На рисунку зображено транспортну систему людини. Розпізнайте органи та елементи будови, позначені літерами А, В, С. Пригадайте особливості організації транспортної системи хордових тварин та виберіть правильні закінчення речень.

Завдання 48

1Окунь звичайний
2Куріпка сіра
3Кіт лісовий
1формування легень
2виникнення двокамерного серця
3розвитку головного мозку
1Орел степовий
2Лисиця звичайна
3Карась сріблястий

Впишіть відповіді: